Sociale Ondersteuning

We bieden een scala aan sociale diensten om mensen te helpen die te maken hebben met sociaal isolement, eenzaamheid of andere sociale uitdagingen. Binnen deze ondersteuning bieden wij maatwerk die gericht zijn op verbinding en inclusie binnen onze samenleving.

Educatieve Workshops

Onze workshops en voorlichtingssessies richten zich op het vergroten van bewustzijn en begrip rond maatschappelijke kwesties zoals diversiteit, gelijkheid, geestelijke gezondheid en armoedebestrijding.

Geestelijke Gezondheidszorg

We bieden toegankelijke geestelijke gezondheidsdiensten aan mensen die te maken hebben met psychische aandoeningen. Onze professionele hulpverleners en therapeuten staan klaar om steun te bieden en herstel te bevorderen.

Sociale Integratie

We bevorderen de integratie van mensen met verschillende achtergronden, zoals immigranten, vluchtelingen en mensen met een handicap. Door middel van taalcursussen, vaardigheidstrainingen en sociale activiteiten creëren we kansen voor integratie.

Crisisinterventie

Onze crisisdiensten bieden directe hulp aan mensen die te maken hebben met noodsituaties, zoals huiselijk geweld, dakloosheid of acute psychische problemen. We zorgen voor veilige opvang, ondersteuning en verwijzing naar verdere hulp.

Jeugdzorg

De ontwikkeling van een kind kan door problemen in een gezin in gevaar komen. Wij helpen kinderen, jongeren en hun ouders daarbij. Wij werken hierin systematisch en transcultureel.

Toezichthouders

Onze toezichthouders vervullen een alarmerende rol en fungeren als aanspreekpunt voor zowel bezoekers als medewerkers. Ze worden vaak ingezet wanneer een beveiliger als te zwaar wordt ervaren en lossen eventuele problemen op met hun communicatieve vaardigheden of door collega's in te schakelen wanneer de situatie dat vereist.

Zorgaanbod AMV

Voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen zorgen wij voor een veilige en ondersteunende omgeving waarin jonge nieuwkomers zonder begeleiding zich kunnen aanpassen en ontwikkelen. Met aandacht voor trauma-informed care en een team van toegewijde professionals, streven we naar herstel en integratie, en werken we samen met partners om perspectief en kansen te bieden voor een positieve start in hun nieuwe thuisland.

Opvang Oekraïners

We helpen bij de opvang voor Oekraïners door een gastvrije en ondersteunende omgeving te creëren, waar onze medemensen uit Oekraïne zich welkom voelen en de benodigde ondersteuning krijgen voor een succesvolle start in hun nieuwe leven hier. Met aandacht voor culturele sensitiviteit en diversiteit, streven we ernaar om essentiële voorzieningen, taalondersteuning en begeleiding bij integratie te bieden.